Bērniem līdz 7 gadu vecumam rezervācija nav nepieciešama.
Rezervācija tiek atvērta 2 dienas iepriekš pulksten 10:00 no rīta.
Pirmdien 10:00 atveras rezervācija uz trešdienu, otrdien – uz ceturtdienu, trešdien – uz piektdienu, ceturtdien – uz sestdienu, piektdien – uz svētdienu utt.